320 شانه تراکم 960- 8 رنگ

320 شانه تراکم 960- 8 رنگ

ابعاد
3x4 - 2.5x3.5 - 2x3 - D2x2 

B1.5x2.25 - B1x1.5 - D1x1 - 0.50x0.80-0.30x0.70-0.30x0.80-0.30x0.90 

0.50x0.85-0.50x1-0.70x0.30-0.80x0.30-0.80x0.40-0.80x1.20-0.90x0.30

1x1.5-1x2-1x3-1x4-1.20x0.20-120x1.80-D1.50x1.50-4x3- m0.80x0.80

ND1.20x2.25-m 0.50x1-1.50x2.25-B0.30x0.70-B0.30x0.80-B0.50x0.80

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی لاکی, بنفش, قهوه ای, بژ, مشکی, بادمجاني
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهوه ای
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهوه ای, بژ, مشکی
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی بنفش, قهوه ای, بژ, مشکی, طوسي, بادمجاني
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی کرم, لاکی, آبی, بنفش, بژ, نارنجي, خاكستري
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی بنفش, قهوه ای, بژ, مشکی - طوسی, بادمجاني, ياسي, مشكي ياسي
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • تعداد رنگ ---
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهوه ای, بژ, مشکی
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن