700 شانه تراکم 2550- 10 رنگ

700 شانه تراکم 2550- 10 رنگ

دستباف گونه

ابعاد
0.5x0.8 - 1x1.5
1x1 - 1x2 - 1x3 - 1x4
1.5x2.25 - 3x2 - 2.5x3.5 - 3x4

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

  • رنگ بندی کرم, گردویی
  • تعداد رنگ 10 رنگ
  • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

  • رنگ بندی کرم, پیازی, گردویی
  • تعداد رنگ 10 رنگ
  • جنس اكريليك