فروشگاه تبریز

آدرس : تبریز - خیابان آزادی - چهار راه حافظ - مجتمع تجاری و اداری حافظ - فروشگاه فرش زمرد مشهد

تلفن : 33345775 - 041