فروشگاه کرج

آدرس : کرج – خیابان شهید بهشتی – نرسیده به چهار راه طالقانی

تلفن : 2-32216070 - 026