فروشگاه رسالت- تهران

آدرس : تهران – بعد از چهارراه مجديه نرسيده به بني هاشم – فروشگاه فرش زمرد

تلفن : 22323056-22327407 - 021