Code (22007) Acrylic – 10 Colors – 1200 Reeds – Mozi – 3600 Picks

مشخصات محصول

Background color
Number of colors

10 colors

Density

3600

Design code
Warp

Acrylic

Number of Reeds

1200

تماس بگیرید

جدیدترین ها

Code (21003) Acrylic - 8 Colors - 700 Reeds - Silver Gold - 2100 Picks

Code (21003) Acrylic – 8 Colors – 700 Reeds – Silver Gold – 2100 Picks

تومان۶۰.۰۰۰

Code (21003) Acrylic - 8 Colors - 700 Reeds - Cream - 2100 Picks

Code (21003) Acrylic – 8 Colors – 700 Reeds – Cream – 2100 Picks

تومان۱۵.۰۰۰تومان۳۵.۰۰۰

Code (21003) Acrylic - 8 Colors - 700 Reeds - Beige- 2100 Picks

Code (21003) Acrylic – 8 Colors – 700 Reeds – Beige- 2100 Picks

تماس بگیرید

فرش (23002) اکریلیک - 10 رنگ - 1200 شانه - الماسی تیره - تراکم 3600

Code (23002) Acrylic – 10 Colors – 1200 Reeds – Almasi Tire – 3600 Picks

تماس بگیرید

فرش (23008) اکریلیک - 10 رنگ - 1200 شانه - دودی طلایی - تراکم 3600

Code (23008) Acrylic-10Colors-1200Reeds-Golden Dark-3600Picks

تماس بگیرید

Code (23005) Acrylic – 10 Colors – 1200 Reeds – Navy – 3600 Picks

تومان۱۰۰.۰۰۰

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Code (22007) Acrylic – 10 Colors – 1200 Reeds – Mozi – 3600 Picks

تماس بگیرید

در حال به روز رسانی

زیر ساخت هستیم

برای ارتباط با ما میتوانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید